Deze informatie is geldig vanaf 14 oktober 2020.

De informatie op deze pagina is met zorg samengesteld. Het is echter mogelijk dat de actualiteit deze inhaalt. Voor de meest actuele maatregelen m.b.t. motorrijders en de motorsport kijk je hier: https://knmv.nl/motorsport/medische-informatie/coronavirus/ Voor de fietsers kijk je hier: https://www.knwu.nl/nieuws/gevolgen-coronavirus-voor-de-wielersport Deze informatie is ten alle tijde leidend!

Covid-19 Maatregelen

Dankzij de op 13 oktober aangekondigde verscherping van Corona maatregelen worden we weer gedwongen clubwedstrijden te annuleren.

Clubwedstrijden zijn wel toegestaan maar alleen voor rijders jonger dan 18 jaar en woonachtig in een straal van 20 km van het circuit. Dat maakt het praktisch gezien onmogelijk clubwedstrijden te organiseren.

Hoe nu verder?

Trainen op de baan is nog steeds mogelijk. Er geldt weer een registratieplicht voor trainingen. Ondanks dat dit voor een trialclub als de onze onbelangrijk lijkt willen jullie toch vragen je weer te melden voor trainingen. Dat kan nog steeds door het sturen van een email aan training@trialclubzuidoostdrenthe.nl met daarin je naam en het tijdstip waarop je gaat trainen.

De volgende basisregels zijn nog steeds van kracht:

  • Heb je klachten: blijf thuis en laat je zo snel mogelijk testen
  • Ben je 18 jaar en ouder: houd 1,5 meter afstand van anderen
  • Was vaak je handen
  • Schud geen handen
  • Vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits

In het algemeen geldt dat we ons dienen te houden aan de laatste versies van de COVID-19 voorschriften van het RIVM, het ‘algemeen protocol verantwoordt sporten’ van NOC/NSF aangevuld met het ‘Sportspecifieke protocol’ van de KNMV. De laatste versies van deze documenten vind je zoals eerder op deze pagina genoemd hier (Lees deze documenten goed door).

Omdat we als club en deelnemersveld te klein zijn om iemand vast aan te stellen voor Corona Coördinatie is het belangrijk dat we met zijn allen de regels en onderling gemaakte afspraken goed naleven. Help elkaar daarbij door waar nodig personen te wijzen op hun gedrag of meld het bij het bestuur.

Wedstrijden

Alle wedstrijden, ook clubwedstrijden, zijn tot nader bericht afgelast.

Clubgebouw

Het clubgebouw is tot nader bericht gesloten.

Parkeren

Doen we met een onderlinge afstand tussen de voertuigen van minimaal 4 meter.

Afval

Neem na de training je eigen afval weer mee.

Algemeen gebruik van de baan

De baan gebruiken we met gezond verstand. We houden voldoende afstand en zorgen er voor dat we ook tussen het rijden door de onderlinge afstand respecteren.