Deze informatie is geldig vanaf 1 juli 2020.

Dankzij de op 30 juni aangekondigde versoepeling van corona maatregelen kunnen er vanaf 1 juli weer wedstrijden in de motorsport worden gehouden! Een grote stap, nadat eerder alleen clubwedstrijden werden toegestaan.

Dit betekent in grote lijnen dat wij naast clubwedstrijden nu ook reguliere wedstrijden mogen organiseren en misschien wel belangrijker, dat de noodzaak om binnen 20 km van de baan te wonen is komen te vervallen. Daarnaast is publiek weer toegestaan tijdens wedstrijden en trainingen.

Hoe nu verder?

Allereerst: Er gelden natuurlijk nog steeds een aantal regels m.b.t. onderling contact, onderlinge afstand, gebruik van toiletten etc.

De volgende basisregels zijn nog steeds van kracht:

  • Heeft u klachten: blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen
  • Ben je 18 jaar en ouder: houd 1,5 meter afstand van anderen
  • Was vaak uw handen
  • Schud geen handen
  • Vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits

In het algemeen geldt dat we ons dienen te houden aan de laatste versies van de COVID-19 voorschriften van het RIVM, het ‘algemeen protocol verantwoordt sporten’ van NOC/NSF aangevuld met het ‘Sportspecifieke protocol’ van de KNMV. De laatste versies van deze documenten vind je altijd hier (Lees deze documenten goed door).

Omdat we te klein zijn om iemand vast aan te stellen voor Corona Coördinatie is het belangrijk dat we met zijn allen de regels en onderling gemaakte afspraken goed naleven.

Wedstrijden

Om het seizoen nog een beetje te redden hebben we een Classic Trial wedstrijd op 4 juli, en een tweetal clubwedstrijden op resp 5 en 19 juli 2020 gepland. Ook de overige, eerder geplande clubwedstrijden zijn aangemeld bij de KNMV. Kijk in de agenda voor meer details.

We realiseren ons dat juli niet de beste maand is voor een tweetal clubwedstrijden maar er is sterke behoefte toch nog iets te doen gedurende deze periode.

Kantine

De kantine mag weer gebruikt worden, uiteraard met inachtneming van de hygiëne en afstandsregels. Probeer het gebruik van de kantine zo veel mogelijk te beperken, bijvoorbeeld alleen om je om te kleden of te schuilen. Ruim altijd je eigen rommel voordat je de kantine weer verlaat.

Parkeren

Doen we nog steeds met een onderlinge afstand tussen de voertuigen van minimaal 4 meter.

Gebruik van de baan

De baan gebruiken we met gezond verstand. We houden voldoende afstand en zorgen er voor dat we ook tussen het rijden door de onderlinge afstand respecteren.

Gastrijders dienen zich vooraf te te melden en te legitimeren voordat zij de baan mogen gebruiken. Voor leden geldt deze regel niet meer omdat we een kleine groep zijn in een grote ruimte en we elkaar ook persoonlijk kennen. Het is dus niet meer nodig je vooraf aan te melden voor een reguliere training, dat mag gewoon op de dag zelf.