Deze informatie is geldig vanaf 29 januari 2021.

De informatie op deze pagina is met zorg samengesteld. Het is echter mogelijk dat de actualiteit deze inhaalt. Voor de meest actuele maatregelen m.b.t. motorrijders en de motorsport kijk je hier: https://knmv.nl/motorsport/medische-informatie/coronavirus/ Voor de fietsers kijk je hier: https://www.knwu.nl/nieuws/gevolgen-coronavirus-voor-de-wielersport Deze informatie is ten alle tijde leidend!

Covid-19 Maatregelen

Wat mag wel en niet?

Trainen op de baan is nog steeds mogelijk. Er geldt weer een registratieplicht voor trainingen. Ondanks dat dit voor een trialclub als de onze onbelangrijk lijkt willen jullie toch vragen je weer te melden voor trainingen. We willen de drukte graag vooraf kunnen bepalen en indien nodig maatregelen nemen. Dat moet vanaf nu door het invullen van dit formulier.

De volgende basisregels zijn nog steeds van kracht:

 • Heb je klachten: blijf thuis en laat je zo snel mogelijk testen
 • Ben je 18 jaar en ouder: houd 1,5 meter afstand van anderen
 • Was vaak je handen en schud geen handen
 • Vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits

In het algemeen geldt dat we ons dienen te houden aan de laatste versies van de COVID-19 voorschriften van het RIVM, het ‘algemeen protocol verantwoordt sporten’ van NOC/NSF aangevuld met het ‘Sportspecifieke protocol’ van de KNMV. De laatste versies van deze documenten vind je zoals eerder op deze pagina genoemd hier (Lees deze documenten goed door).

Omdat we als club en deelnemersveld te klein zijn om iemand vast aan te stellen voor Corona Coördinatie is het belangrijk dat we met zijn allen de regels en onderling gemaakte afspraken goed naleven. Help elkaar daarbij door waar nodig personen te wijzen op hun gedrag of meld het bij het bestuur.

Wedstrijden

Alle wedstrijden, ook clubwedstrijden, zijn tot nader bericht afgelast.

Gastrijders

In verband met drukte op de baan moeten gastrijders zich vooraf aanmelden bij het bestuur (bestuur@trialclubzuidoostdrenthe.nl). Gastrijders mogen voorlopig alleen met toestemming komen trainen op de baan van Trialclub zuid-oost Drenthe, dus rijdt pas richting Sleen als je toestemming hebt gekregen!

Clubgebouw

Het clubgebouw is tot nader bericht gesloten. Op koude dagen is buiten een vuurton beschikbaar.

Houdt je aub aan de basisregels:

 • Parkeren: Dat doen we met 5 meter tussen de trekhaken (het midden) van de auto. Om je te helpen hebben we paaltjes geplaatst met een stukje lint op de parkeerplaats (*), het is de bedoeling dat je de neus van je auto precies op het midden van een paaltje parkeert. Tussen de paaltjes of er schuin voor parkeren is geen optie, achter elkaar parkeren ook niet;
 • Samenscholen: Dat doen we maximaal met 2 personen en we houden daarbij ten alle tijde 1,5 meter afstand van elkaar. Dat geldt ook voor het samenscholen bij de vuurton. Houdt je hier aub aan zodat de vuurton kan blijven staan!;
 • We komen alleen of nemen maximaal één begeleider mee. We willen je vragen je eventuele begeleider thuis te laten, dan is er meer ruimte voor de rijders. Uiteraard zijn jeugdrijders daarvan uitgezonderd;
 • Toeschouwers blijven thuis en kijken de prestaties van hun favoriete rijders op Youtube of Facebook 😉 Dit betekent ook dat met we zijn allen toeschouwers die spontaan het terrein op wandelen gaan vragen te vertrekken of achter de hekken te blijven kijken.
 • Kantine, kleedkamers en toiletten blijven gesloten en mogen alleen betreed worden met toestemming van het bestuur;
 • Meld je aan op https://training.trialclubzuidoostdrenthe.nl voor elke training. Je ontvangt daarop een automatische bevestiging. Houdt echter wel je mail echter in de gaten, het is altijd mogelijk dat er nog een mail wordt nagezonden waarin de bevestiging weer wordt ingetrokken. Mocht dat gebeuren dan wordt de reden waarom je niet kunt komen genoemd.
 • Verder blijven de RIVM maatregelen voor ‘buiten activiteiten’ van kracht. Lees ook het Protocol motorsportactiviteiten van de KNMV nog eens door.

Parkeren

Doen we met een onderlinge afstand tussen de voertuigen van minimaal 4 meter.

Afval

Neem na de training je eigen afval weer mee.

Algemeen gebruik van de baan

De baan gebruiken we met gezond verstand. We houden voldoende afstand en zorgen er voor dat we ook tussen het rijden door de onderlinge afstand respecteren.